JSEM VŠE JE HRA

VŠE JE JEDNO TA

Zásaditost a kyselost - alfa a omega

Kyselost a její opak zásaditost se udává ve stupnici 0-14 v hodnotách PH (potential of hydrogen) tedy množství volných iontů vodíku H+. Neutrální hodnota je 7. Má-li roztok hodnotu nad 7 je zásaditý (převažují v něm zásadité látky), má-li hodnotu pod 7 je kyselý (převažují v něm látky kyselé).

Pro lidský organismus je udržení přesného pH krve otázkou života či smrti. Ideální hodnota pH krve je 7,4 a pohybuje se v nepatrném rozmezí od 7,35 do 7,45. To znamená, že krev musí být neustále lehce zásaditá. Tělo tedy musí nepřetržitě a za každou cenu udržet pH v nepatrném rozptylu uvnitř těchto hraničních hodnot, jinak umíráme. Když tělu znesnadníme udržení přesného pH krve, cenou kterou platíme, je naše zdraví. Tělo prostě musí obětovat část sebe sama demineralizací, aby se udrželo na živu. Nejvíce přichází o vápník, draslík, sodík a hořčík. V důsledku současného životního stylu, na který jsou mnozí z nás dokonce hrdí, trápí lidstvo civilizační choroby, předčasně stárneme a umíráme dřív, než je nutné.

Tělo překyselujeme především naším "moderním" přesněji řečeno sebevražedným jídelníčkem. Stravou do těla vpravujem buď kyselinotvornou, nebo zásadotvornou potravu. Nikoliv kyselou či zásaditou, protože samotná chuť potravy není rozhodující. Vhodným příkladem je citron, který chutná kysele, ale pomáhá tělu udržovat zásaditější (zdravější) prostředí. Dalším zdrojem překyselení je duševní napětí nebo-li stres. V průběhu duševní zátěže většina z nás nevědomně potlačuje své dýchání a hned máme na světě rčení (strachy ani nedýchal). Třetím významným zdrojem překyselování je nedostatečné dýchání. Až příliš často dýcháme nepravidelně, málo a povrchně. Kromě chybějícího kyslíku, který by jinak dokázal spoustu kyselých látek doslova spálit, je druhým důsledkem, hromadění kysličníku uhličitého v krvi, který vytváří asi nejběžnější kyselinu naší krve, kyselinu uhličitou.

Jak nás tedy zvýšená kyselost poškozuje a pomalu zabíjí? Tím, že tělo nadbytek kyselých látek samo ihned neutralizuje vším, co je k dispozici (především odebírá tkáním vápník). Například cévy mají velmi jemnou výstelku a opravdu nejsou vhodné pro transport kyselých roztoků. Nadbytečné kyseliny se naváží na vápník v cévní stěně a ta jednak tuhne a jednak na takové postižení reaguje záplatou z cholesterolu. Vápník, ale i další zásadotvorné minerály tělo odebere z cév, kostí, zubů a kloubních chrupavek. Nadměrné množství kyselých látek v těle dokáže poškodit jakýkoliv orgán. Nejprve formou desítek různých zánětlivých onemocnění - a nakonec nás zahubí skrze rakovinu, infarkt nebo mozkovou mrtvici. Který orgán bude napaden a poškozován přednostně, o tom rozhoduje nastavení naší psychiky, a její vliv na funkce jednotlivých orgánů.

Odkyselení organismu by mělo být vždy základním krokem při řešení jakýchkoliv zdravotních problémů. Teprve při dosažení rovnováhy mezi kyselými a zásaditými složkami krve a všech ostatních tělních tekutin, může tělo mnohem efektivněji využít jakékoliv další kroky na cestě k uzdravení.

Toto zbavuje tělo kyselin:

Alkalická voda, sport, pohyb, rychlá chůze, doplňování minerálů a vitamínů, odkyselující koupele, dostatek spánku a odpočinku, čistá voda, zásadotvorná potrava, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, půst, čerstvý vzduch a jeho vědomé hluboké dýchání, kontakt se zemí, přírodou (chůze na boso).

F3_2Pohyb