JSEM VŠE JE HRA

VŠE JE JEDNO TA

Vzpomněl jsem si kdo jsem.. jsme.. prožitek 2012

Co kdybych ti řekl, že jsi součástí nespoutané, nesmrtelné a nekonečné inteligentní životní energie, která nemůže být zničena. Jsi věčné, vibrační všudypřítomné pole vědomí, neustále napojené na zdroj energie, které si zvědavě užívá časově omezený život ve smrtelném těle.

Jsi součástí nekonečné a všemocné životní energie, která se neustále dělí a spojí, rozdělí a propojí. Tato živoucí energie stvořila vesmír, hvězdokupy, galaxie, planety, dimenze a inteligentní hmotu (těla). Hmotu, do které může sestupovat a prožívat v ní časově omezenou hru možnostmi formy.

Sama o sobě je Ty všemocná a nekonečná. A však sestoupením do inteligentní hmoty, která podléhá opotřebení a má své hranice možností omezené časem a formou, vzniká pro Ty obrovská škála možností, jak si hrát, bavit se, prožívat vše možné co stvoří v takové realitě.

Určitě jste si všimli, že jsem nazval Ty. Možná se Ty představila, když jsem se propojil, možná je to jen lépe uchopitelné pro mou mysl, nazývat jí můžeš jak se ti líbí (Vědomí, Bůh, Vesmír, Zdroj, Láska, Esence…). Jedno je však jisté, když jsem se připojil a opět oddělil, celé to prožil, procítil, vzpomněl a uvědomil si, že Ty je v každém z nás. Ty jsi ta všemocná a nekonečná energie, respektive její součást, která prožívá ve smrtelné hmotě a pak se opět spojí a sdílí vše prožité s ostatními kousky Ty.

Lidské tělo, hmota, je jen dočasný nástroj hry pro Ty. Vše co prožiješ, si po ukončení hmoty odneseš do Zdroje. Pak si opět nastavíš a navolíš další hru a vstoupíš do další hmoty. S tou si pak hraješ podle původního a podrobnějšího nastavení možností formy. Ty má zájem o naprosto všechny prožitky, které stvoříš. Můžeš hrát na lásku, bolest, milionáře, nemoc, postižení, štěstí, rodiče, děti, vraždy, telepatii, mimozemšťany, dokonce můžeš hrát i člověka, který jen pracuje, spí a sleduje televizi. Všechny Tyto prožitky v různých hmotách se pak při opětovném spojení sdílí a tím se utváří Nekonečné Nádherno.

Je to osvobozující a opravdu úžasný pocit. Na začátku si nastavíš hru. Životnost 100 let, běloch, muž, sportovní talent, inteligentní, komunikativní, drobné nemoci a zranění. Místo Česká republika, čas přelom dvacátého a jednadvacátého století. Tak a začínáme. Sestoupím do hmotného těla, do světa forem a zde začínám prožívat pocity, emoce, stavy, bolesti, prostě vše, co si pak odnesu a nasdílím.

Hra je nekonečná, protože Ty je nekonečná. Měnit se může dimenze, prostor, hmota, místo, čas a s tím vším spojené unikátní prožitky. Každá forma nabízí jiné, kouzelné množství variant, jak ji tvarovat, jak si s ní hrát. Těš se na den, kdy si vzpomeneš a pochopíš, kdo doopravdy jsi. Ty