JSEM VŠE JE HRA

VŠE JE JEDNO TA

Jsem Vše je hra. Vše je jedno ta.

Vědomí Ze Mě se rozpíná ve Mě, proudící jemně, tvořící Vše Mě.

Nebudu zde prezentovat osobnost ani zkušenosti. Nebudu vnášet na toto místo příběh, na kterém nezáleží.

Jsem Vědomí, které se rozvíjí v sobě ze sebe. Vědomí s uvědomění si vlastní podstaty sebe sama, tvořící a proudící tuto dimenzi Ze mě. Nejsem bytost, to je jen dočasný vzhled, v hlubší podstatě jsem Vše.

Vědomí Vesmíru tvořící ves míru, proudící ve smíru, sdílející přes Míru, snad to není přes míru.

Beyondb9