Mimozemšťan přiletěl zkontrolovat pokrok lidstva.

Ahoj, mimozemšťane!

Zdravím, přeletěl jsem vesmír, abych zkontroloval pokrok vašeho druhu.

Úžasné. Vezmu tě k našemu prezidentovi?

Vašemu, co?

Náš prezident je člověk, který má nejvyšší postavení.

Nejvyšší postavení v čem?

Ve všem.

Jeden člověk stojí nad všemi ostatními?

Ne, ne. On má jen nejvyšší postavení v rámci státu (vlády).

Co je to vláda?

Vláda nám vytváří pravidla, říká nám, co můžeme a nemůžeme dělat.

Takže vláda je velmi moudrá? Vytváří pro vás velmi moudré pravidla?

No, většinou ano, ale některé její pravidla jsou fakt hloupé.

Ignorujete ty pravidla?

Ne, musíme dodržovat pravidla, i když jsou hloupé, anebo s nimi nesouhlasíme. Vláda trestá každého, kdo tyto pravidla poruší.

Takže jste otroci vlády?

Ne, ne. Tak to vůbec není, vláda pracuje pro nás, lidi. Ona slouží nám. My jsme její šéfové.

Ona vám říká, co máte dělat, trestá vás násilím, když ji neposloucháte, ale vy jste šéfové?

Ano.

Ale vláda dělá některé věci, které se vám nelíbí.

Ano, ne všechno co vláda dělá, je populární jako například, vojna.

Co je to vojna?

To je, když vláda mění peníze lidí za zbraně a vojáky a pošle je na druhou stranu světa, aby tam zabíjeli lidi a ničili jejich krajinu. Nelíbí se mi, když to vláda dělá.

No, chápu, proč se vám to nemusí líbit. Dosáhli lidé úrovně, kdy kradení, otroctví a zabíjení se navzájem považuje za nesprávné?

Ano, to víme. Nekraď, neútoč, nenapadej.

Ale dáváte peníze vládě a ta je používá na zabíjení lidí?

Ano, vláda používá zdaněné peníze i na dobré věci.

Proč nepřestanete platit za věci, které se vám nelíbí a neplatíte jen za ty dobré?

Ne, to nemůžeme.  Nemůžeme, jen tak přestat platit daně, protože pravidla říkají, že každý musí platit daně.

Ale pravidla pochází z vlády přece, ne?

Ano.

Takže vláda vytvořila pravidlo, že každý musí platit peníze? Takže každý platí daně, protože kdyby nezaplatili, vláda by je potrestala?

Ano, ale většině lidí nevadí platit daně. Většina lidí vnímá jako svoji povinnosti platit daně a řídit se zákony vlády, protože je to v zájmu společnosti.  Společnost potřebuje vládu a to znamená, že všichni musíme platit daně.

Jen, abych se ujistil, že to chápu správně: vláda vytváří pravidla a vy cítíte povinnost řídit se těmito pravidly, i těmi, s kterými nesouhlasíte, říká vám, co máte dělat, hrozí vám, že vás potrestá, když neuděláte, to co vám řekne a používá část peněz, které vám vezme pod hrozbou násilí, na placení věci, s kterými nesouhlasíte a považujete je za nemorální jako např. hromadné vraždění.

Ano, ale můžeme ji požádat, aby nám přikazovala moudré věci a aby nepoužívala peníze, které nám vezme, na zabíjení lidí. Máme dovolené požádat ji, aby nám přikazovali to, co chceme, aby nám přikazovali.

Vy se jí bojíte? Je vláda nějaká velká příšera, která vás může rozmáčknout kdykoliv, když ji neposlechnete?

Ne, vláda není příšera.

Tak co je potom, můžeš mi ji nakreslit?

Vláda není nějaká věc, která se dá nakreslit.

Tak mě k ní vezmi. Kde je vláda?

Myslíš, budovu?

Vláda je budova?

Ne, ale politici, kteří tvoří vládu, mají budovy, ze kterých pracují.

Takže vláda je jen skupina těchto politiků?

Ano.

Dobře a jaký jsou živočišný druh?

No, oni jsou lidé.

Tak jako vy?

Ano.

Takže politici jsou lidé a jsou i vláda. Ty jsi člověk, ale nejsi vláda?

Ne.

Takže to jsou politici, kdo vám radí, nutí vás dělat věci, které nechcete a berou vám peníze pod hrozbou násilí, ale i když jste všichni lidé, ty jim nemůžeš přikazovat a brát jejich peníze?

Ne, jak bychom to udělali, zavřeli by nás do vězení. Ale to není tak, že politici můžou dělat, co se jim zachce. Politik nemůže jen tak na ulici přijít ke mně a přinutit mě dát mu peníze. To nemůže.  Politici můžou také věci udělat jen v rámci svojí práce, když zastupují vládu.

Takže politici nejsou vláda, oni jen pracují pro vládu?

Ano.

Dobře, takže vláda není příšera, není to ani budova, ani politici, je to něco jiné a zaměstnává politiky, kteří jsou obyčejnými lidmi, kteří můžou radit všem ostatním a brát jim peníze. Jak se obyčejný člověk stane politikem?

To je ta skvělá věc na naší vládě, je to demokracie a to znamená, že lidé mají skutečnou moc, protože my rozhodujeme, kteří z nás budou politici, můžeme hlasovat, a když politici začnou dělat věci, s kterými nesouhlasíme, můžeme je v dalších volbách nahradit někým jiným.

Takže lidé, kteří jsou zvoleni za politiky můžou řídit ostatních a brát jim peníze jen na krátký čas a potom jsou z nich opět obyčejní lidé?

Přesně tak.

Být v takové pozici pak znamená velkou moc. Ale když vy vybíráte, kdo to bude předpokládám, že politici jsou vždy ti nemoudřejší, nečestnější, starostliví a respektovaní lidé z vás.

Ne, ne tak úplně, neřekl bych, že politici jsou známí jako čestní, moudří, starostliví lidé a určitě nejsou těmi nejrespektovanějšími lidmi mezi námi. Když tak nad tím rozmýšlím, většina politiků jsou lživí podvodníci toužící po moci.

Ti, které jste zvolili?

Ano, vždy dělají věci, které se nám nelíbí. Obohacují sebe a svoje přátele se zdaněných peněz, a nikdy nedodrží sliby, které daly voličům. Stále někoho přichytnou při krádeži, podvodu, úplatcích a většinou dělají to, co chtějí velké korporace. Stále dělají něco takové, jsou zkorumpovaní. Je to banda lživých podvodníků.

Ale říkal si, že většina lidí si uvědomuje, že kradení, násilí vůči ostatním a zabíjení nejsou správné a říkal si, že máte moc, protože můžete vyměnit ty u moci, tak proč nevyměníte ty lživé podvodníky politiky za obyčejné lidi.

My nechceme zvolit lživé podvodníky, jen to tak vždy dopadne. Ale musíme mít nějakou vládu, protože někteří lidé jsou zlí a mohli by vraždit, zotročovat anebo krást. Civilizace by nepřežila bez vlády.

Rozumím tomu správě? Protože malá skupina zlých lidí by chtěla zabíjet, zotročovat či krást, je podle vás pro vaše přežití nutné mít systém, v kterém se někteří lidé z vás můžou nazývat vláda a ti řídí všechny ostatní jako otroky a můžou spáchat masovou vraždu v zahraničí, jak chtějí, z peněz, které ukradnou pod hrozbou násilí. Politici můžou zabíjet, zotročovat a krást, protože když by to nedělali, někdo jiný by to možná udělal? A snažíte se zvolit dobré, čestné lidi za politiky, ale vždy se ti zvolení ukážou být zkorumpovaní, zlí, lživí podvodníci. To je váš systém?

Ano, to je náš systém.

Omg