JSEM VŠE JE HRA

VŠE JE JEDNO TA

Diagnostika a harmonizace přístrojem Oberon Titanium

Jedná se o celosvětově uznávanou šetrnou metodu k vyhodnocení stavu celého těla jako jednoho systému. Informace z organismu se přenáší do přístroje k nelineární analýze a výsledky jsou zobrazeny a vyhodnocovány na počítači. Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky.

Diagnostika byla původně vyvinuta pro komplexní a přesné vyšetření kosmonautů. Sleduje tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Stav orgánu vyhodnocuje tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu.

Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny jako graf. Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.

Na rozdíl od jiných metod technické diagnostiky dokáže toto měření odhalit i skrytá stadia onemocnění, která ultrazvuk, počítačová tomografie ani magnetická rezonance nemusí rozpoznat. Diagnostika Oberon Titanum nenahrazuje klasická lékařská vyšetření, ale je jejich vhodným doplňkem. Víte-li předem příčinu problému, můžeme se od začátku zaměřit na jeho zkoumání a diagnostiku tím zacílit a zkrátit.

  • Procedura pomocí biorezonančního přístroje Oberon - Titanum je zcela revoluční, bezbolestná a neinvazivní metoda
  • Je vhodná pro všechny věkové kategorie i malé děti
  • Díky proceduře se dozvíte, jaká zátěž mikrobiální, parazitární či chemická trápí Vaše tělo. V jakých orgánech se soustředí a co může způsobovat Vaše obtíže.
  • Procedura je zcela bezpečná.
  • Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou přirozenou charakteristikou každého orgánu.
  • Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen druh poruchy, ale i její příčiny.
  • Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.
  • Oberon disponuje databází "patogenů" - plísní, kvasinek, virů, bakterií a parazitů, které jsouněkdy pro klasickou medicínu velmi těžko dohledatelné nebo dokonce neodhalitelné.
  • Metaterapie stimuluje konkrétní orgány a imunitní systém

Oberon